Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

1. Terminu skaidrojums

Portāls – digitālais mācību un metodiskais līdzeklis “Pratne.lv” ar mājas lapas adresi https://www.pratne.lv.

Portāla uzturētājs – SIA “TechGym”, reģistrācijas Nr. 40103233478, digitālā mācību un metodiskā līdzekļa “Pratne.lv” īpašnieks.

Klients – fiziska vai juridiska persona, kas izmanto kādu no Portālā piedāvātajiem pakalpojumiem.

Lietotājs – fiziska persona, kas brīvprātīgi un noteiktā formā veikusi reģistrāciju mājaslapā https://www.pratne.lv ar mērķi iegūt Portāla sniegtos pakalpojumus. Reģistrācijas brīdī lietotājs norāda savu lomu Portālā: skolēns, skolotājs, vecāks.

Reģistrācija – kārtība, kādā lietotājs pilnīgi un nepārprotami piekrīt Portāla lietošanas noteikumiem un sniedz par sevi uzticamus datus. Reģistrācija tiek uzskatīta par pabeigtu brīdī, kad lietotājs ir aizpildījis visus reģistrācijas formā prasītos laukus un noklikšķinājis pogu “Reģistrēties.”

Bibliotēka – Portāla sadaļa, kurā lietotāji ar lomu Skolotājs var ievietot sevis radītu saturu (autordarbu) lietotāji ar lomu Skolotājs vai Vecāks var iegādāties citu lietotāju ievietotos autordarbus.

Autors – Lietotājs, kas Portāla Bibliotēkā no sava profila ievietojis savu autordarbu.

2. Vispārīgie noteikumi

2.2. Reģistrējoties un atkārtoti ieejot Portālā, Lietotājs piekrīt Portāla lietošanas noteikumiem, tai skaitā to grozījumiem.

2.1. Pirms reģistrācijas Lietotāja pienākums ir pilnā apmērā iepazīties ar Portāla lietošanas noteikumiem.

2.3. Portāla uzturētājs ir tiesīgs veikt jebkuras izmaiņas un papildinājumus noteikumos. Visas Portāla lietošanas noteikumu un privātuma politikas izmaiņas tiks publicētas Portālā.

2.4. Portāls patur visas tiesības un rīcības brīvību ņemt maksu par materiāliem un pakalpojumiem, kā arī mainīt šo pakalpojumu vērtību un lietošanas termiņu.

3. Reģistrācija Portālā

3.1. Reģistrējoties vai autorizējoties Portālā, Lietotājs piekrīt izmantot tikai savus autorizācijas datus. Portāla Lietotājs pats ir atbildīgs par savu autorizācijas datu nodošanu trešajām personām vai citu personu datu izmantošanu Portālā.

3.2. Reģistrācijas procesa ietvaros lietotājam ir jānorāda prasītā informācija. Portālā iespējams reģistrēties šādās lomās: Skolēns, Skolotājs, Vecāks.

3.3. Reģistrācija Portālā ir bez maksas.

3.4. Reģistrācija ar E-klases pasi

Reģistrācijai Portālā lietotājs var izmantot elektroniskā žurnāla “E-klase” pasi. Reģistrējoties ar E-klases pasi, lietotājs sasaista savu E-klases profilu ar Portāla profilu. No E-klases portālā tiek saņemti dati: vārds, uzvārds, skola, loma. Reģistrējot vecāka profilu papildus tiek saņemta informācija par vecākam pievienotajiem bērnu profiliem. Reģistrējot skolotāja profilu papildus tiek saņemta informācija par skolotāja klasēm E-klases žurnālā. Pēc E-klases un Portāla profilu savienošanas, lietotājs Portālā varēs autorizēties ar E-klases pasi, izmantojot sava E-klases profila datus (lietotājvārdu un paroli). Portāls saglabā tikai profilu savienojumu, taču nesaņem un nesaglabā lietotāja E-klases profila lietotājvārdu un paroli.

3.7. Paroles atjaunošana

Ja lietotājs ir reģistrēts ar e-pasta adresi un ir aizmirsis sava profila autorizēšanās paroli, viņš to var atjaunot, Portāla reģistrēšanās lapā klikšķinot uz saites “Aizmirsāt paroli?” un ievadot Portālā reģistrēto e-pasta adresi. Uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta paroles atjaunošanas saite.

4. Portāla Bibliotēkā publicēto materiālu izmantošanas noteikumi

4.1. Veikalā ievietotie materiāli ir paredzēti izmantošanai izglītības procesā izglītības iestādēs vai privāti, to autortiesības ir aizsargātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Izmantojot kādu no materiāliem ārpus Portāla, atsauce uz konkrēto materiālu, tā autoru un Portālu ir obligāta.

4.2. Portāla uzturētājs atbild tikai par to Bibliotēkā ievietoto materiālu saturu, kas publicēti no portāla uzturētāju profila “Pratne.lv”.

4.3. Portāla uzturētājs neatbild par citu Lietotāju Bibliotēkā ievietoto materiālu saturu – šie materiāli atspoguļo tikai to Autoru viedokli, un Portāla uzturētājs neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. Portāla uzturētājs patur tiesības Autora darbu no Bibliotēkas dzēst, ja atklāj, ka tas pārkāpj citu autoru intelektuālā īpašuma tiesības vai satur 5.5. punktā minēto informāciju.

4.4. Portāla uzturētājam ir tiesības veikt Bibliotēkā publicēto materiālu pārbaudi pēc nejaušības principa un, atklājot neatbilstības materiāla saturā, to no Bibliotēkas dzēst, par to informējot Autoru.

4.5. Jebkura Portāla Veikalā ievietotā materiāla pilnīga vai daļēja pārpublicēšana elektroniskā vai drukātā formā, kā arī tālāka izplatīšana ir aizliegta.

5. Intelektuālā īpašuma tiesības

5.1. Uz objektiem, kas publicēti Portālā: zīmols, dizaina elementi, teksts, ilustrācijas, attēli, video, programmas, programmatūras kods, skripti (turpmāk – Objekti), izņēmuma tiesības pieder Portāla uzturētājam vai atsaucē norādītajam autoram. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Portālam un trešajām personām.

5.2. Objekts nedrīkst tikt pavairots (t.sk. kopēts), pārstrādāts, izplatīts, publicēts vai izmantots citā veidā bez iepriekšējas piekrišanas no autortiesību īpašnieka. Izmantojot Portālā publicēto materiālu, lietotājam ir pienākums norādīt atsauci uz Portālu.

5.3. Lietotājs nedrīkst izmantot lietojumprogrammu, pakalpojumus vai digitālo saturu nelikumīgiem mērķiem.

5.4. Skolotāju veidotais saturs. Skolotājs pats uzņemas atbildību par saturu, kuru veido Portālā un uzdod skolēniem vai publicē Portāla Bibliotēka.

5.5. Portālā ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem Portāla lietotājiem:

5.5.1. informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo pušu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

5.5.2. informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;

5.5.3. informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

5.5.4. informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

5.5.5. informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

5.5.6. informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;

5.5.7. informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;

5.5.8. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla normālu darbību un drošību.

5.6. Konstatējot 5.5. punktā minētās informācijas izvietošanu, Portāla uzturētājs ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai uz laiku bloķēt tam pieeju.

6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Visus strīdus šā Līguma sakarā Puses risina sarunu ceļā, bet ja tādējādi risinājumu tās nepanāk, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Portāla uzturētāja reģistrācijas vietai pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.2. Portāla uzturētājs patur tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šos digitālā mācību un metodiskā līdzekļa “Pratne.lv” lietošanas noteikumus.

Scroll to top